Eindigt het stabat mater meet

Goirles Belang 52 /

eindigt het stabat mater meet

De Sint-Pauluskerk, het Predikherenpand en de Calvarieberg liggen ingeplant in en rechthoekige deur; doorgang eindigt in de zuidelijke zijbeuk van de kerk. het koor meet 55,72 meter op 11,13 meter; de kruisbeuk is 11,60 meter lang en . van het koor, P. Verbruggen de oude: Stabat Mater en Evangelist Johannes. natuurlijk alles te maken met het feit dat het Radio. Filharmonisch Orkest tale werken waren het gevolg: een Stabat Mater en een Te Deum. Enfin, met ingang van de 15e jaargang stond ik aan het roer, en ik wendde Dat laatste zinnetje is Latijn (foei!!) en komt uit het Stabat Mater. voor de Heikese kerk om uur en eindigt bij de stal aan de Heuvelring.

De CD tip voor de versie met orgelbegeleiding is een product van Nederlandse bodem. Er bestaat namelijk een prachtige uitvoering van dit werk door The Gents toen nog onder leiding van Peter Dijkstra. Allemaal van Nederlandse bodem!

eindigt het stabat mater meet

Nu vraagt u zich wellicht af, klopt dat wel? The Gents worden op de CD aangevuld met een vrouwenkoor. Misschien kan Fedde ons eens vertellen wat dat nou precies is. Hij is een beetje prijzig, want het betreft een dubbelcd. Nog een paar diginoten voor de liefhebbers: The Gents worden begeleid door Erwin Wiersinga op orgel. Het zou dus logisch zijn dat The Gents en Erwin Wiersinga dit werk ergens in kerk in Frankrijk zouden opnemen.

Maar nee, de opnames zijn gedaan in de St. Gudula Kerk in Rhede Duitsland. Toch klinkt het orgel echt Frans. Er staat een nieuwe mooie kleurenfoto van ons op, deze is gemaakt voorafgaand aan ons jubileumconcert. Informatie over repetities, onze geschiedenis, ons jubileumfeest en — concert, de huldiging van Reina etc.

Meer dan 60 jaar lid en in die tijd altijd heel actief met veel activiteiten. Alleen dat is al een lintje waard. Maar Reina deed veel meer dan wij ooit konden vermoeden Reina is heel lang lid geweest van het Rode Kruis. Wie ziet haar voor zich als Rode Kruis medewerkster bij een grasbaanrace? En als Rode Kruis medewerker bij de nog niet overdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen? Zou zij Ard Schenk wel eens gemasseerd hebben?

Dat zijn nu vragen waar wij door geplaagd worden. Op onze koordag zaterdag 11 december werd Reina meer dan terecht onderscheiden voor al haar werk. Zij werd Lid in de orde van Oranje Nassau. Kennismaking nieuwe leden Ons koor is verrijkt met een aantal nieuwe leden. De volgende leden versterken nu de sopranen en tenoren: Ze werkt in een modezaak. Ook hier wilde ze weer gaan zingen.

Via de gemeentegids koos ze voor ons koor vanwege het klassieke repertoire. Zij zingt bij de sopranen. Ruiterstraat 34 GW Akkrum telefoon: Rijn en het COV van Steenwijk.

Ook Josien zingt bij de sopranen. Al deze nieuwe sopranen gaven aan geen muziekinstrument te bespelen. Akkrum werd de woonplaats, waar ze genoot van het op het water kunnen zijn.

eindigt het stabat mater meet

Na het overlijden van haar man moet ze nu de draad weer oppakken. Ze heeft twee zonen en vier kleinzonen. Henny heeft vanaf haar 6e gezongen, via kinderkoor, meisjeskoor, kerkkoor, gospelkoor, vocaal ensemble en nu inmiddels 26 jaar Mingd Koar Grou is ze door Aukje Kerkhof en de open repetitieavond na wikken en wegen ook bij ons koor gekomen.

Ook Henny is sopraan. Ze is al jaren trouw bezoekster van onze concerten, kende ook leden van ons koor en wilde eigenlijk ook wel graag meezingen.

Muziek is haar leven. Emmeleen zingt bij de tenoren. Uiteraard meldde zij dat zij een muziekinstrument bespeelt: Zo is ze bij het Toonkunstkoor Heerenveen terecht gekomen. Ze heeft een lange koortraditie: Cantate 30 van J. Bach, en de Nelson Mis van Joseph Haydn Cantate 43 van J. Stabat Mater van Pergolesi Hij componeerde, dirigeerde, doceerde, en bespeelde als cantororganist orgels in Noord en Zuid Nederland.

Ondanks de beperkingen door het teruglopende ledenaantal zijn er in die jaren mooie concerten gegeven met beroemde solisten: Erna Spoorenburg en John van Kesteren. Aafje Heynis In waren er nog maar 5 mannenstemmen. Te weinig om het gebruikelijke repertoire te brengen. Intussen zette oud-dirigent Jisk Heslinga een vrouwenkoor op.

In werden de bezittingen van de Sint-Walburgiskerk naar de Sint-Pauluskerk overgebracht. In werd de kerk officieel aan de stad verkocht door pater Peltiers; in verkocht hij het voormalige klooster aan de kerkfabriek. De door de Fransen geroofde kunstschatten werden in 16 gedeeltelijk teruggegeven. Intijdens de beschieting van Antwerpen door een Hollands garnizoen, werd de kerk beschadigd en werden alle 17de-eeuwse glasramen, gemaakt naar kartons van Van Diepenbeeck, vernield.

In wijzigde men het kerkinterieur: Verbruggen de Oude en opgesteld aan de koorafsluiting, werd afgebroken samen met twee altaren, waardoor men een onbelemmerde doorkijk bekwam van het schip naar het koor. Een nieuw doksaal was reeds enkele jaren voorheen aan de westkant van het schip gebouwd. Circa werd een deel van het oostelijk pand afgesloten en als trouwkapel in gebruik genomen Lepanto-kapel ; in de tweede helft van de 19de eeuw werd een deel van het westelijk pand afgesloten en ingericht als kruiswegkapel.

Het kerkinterieur werd in diezelfde periode nog verrijkt met koorportieken en met een nieuwe preekstoel. In werd de Sint-Paulusstraat getrokken waarvan de westkant door de kerkfabriek werd verkaveld en bebouwd. In bouwde men de monumentale ingangspoort aan de Sint-Paulusstraat.

Goirles Belang 52 / 23-12-2015

Tussen en werd de westgevel herbouwd volgens plannen van F. Baeckelmans, door architecten A. Gedurende het eerste decennium van de 20ste eeuw werd de kerk gerestaureerd; in het voormalige kloosterpand werd in een kleuterschool ingericht en enkele jaren later werden in de west- noord- en oostvleugel van het pand de Sint-Paulusschool ingericht.

In werd in de tuin een grot van Lourdes opgericht door H. De restauratie werd opgedragen aan de architecten L. Huygh, en is nog aan de gang. Architectuur De Sint-Pauluskerk, het Predikherenpand en de Calvarieberg liggen ingeplant in het huizenblok dat omsloten wordt door de Veemarkt, de Nosestraat, de Sint-Paulusplaats, de Sint-Paulusstraat en de Zwartzustersstraat.

Men bereikt de kerk en de Calvarieberg langs de poort op de hoek Veemarkt-Zwartzustersstraat. De Potagiepoort op de Sint-Paulusplaats en de monumentale poort in de Sint-Paulusstraat geven toegang tot het pand, evenals tot de kerk. Het barok portaal op de afgeschuinde hoek van Veemarkt en Zwartzustersstraat dateert vanparement van Gobertangesteen met versiering van arduin. Korfboogpoort met geprofileerde omlijsting, gevat in drie overkragende rondbogen op neuten, met in het boogveld beeldhouwwerk door J.

Het geheel geflankeerd door hoge pilasters die een gekorniste kroonlijst dragen met trigliefen en met middenpaneel waarop datering Barokke gevelbekroning met het wapen van Jerusalem tussen vleugelstukken, waarop een driehoekig fronton met omkranst Mariamonogram; op het fronton een Onze-Lieve-Vrouwebeeld met aan weerszijden Sint-Paulus en Sint-Dominicus. Via dit portaal komt men in een opklimmende doorgang met vloer van 17de-eeuwse grafstenen, bepleisterde muren en houten zoldering met moer- en kinderbalken.

De rechterwand doorbroken door een rechthoekige poort met ijzeren hek, leidend naar de Calvarieberg, en drie korfboogvensters. De doorgang leidt verder via een tweede deur naar het voorportaal van de kerk, met aan de noordkant een korfboogvenster en rechthoekige deur; doorgang eindigt in de zuidelijke zijbeuk van de kerk. De Calvarieberg De Calvarieberg werd opgericht door de gebroeders van Ketwigh, Dominicaners, op een oude begraafplaats van de Dominicanen, ongeveer op de plaats waar zich het eerste pand bevond dat in gesloopt werd.

Pergolesi: Stabat Mater - Live Concert [HD] - Concerto Köln - Concertgebouw Amsterdam

Ontwerp dateert van ; in was de Calvarieberg voltooid, maar nog tot werden beelden bijgeplaatst. Hij is aangelegd als een binnentuin en leunt gedeeltelijk aan tegen de zuidelijke zijbeuk van de kerk en tegen de Heilige Kruiskapel. De meeste beelden zijn van witte steen, sommige echter van hout.

Enkele beelden zijn gedateerd of getekend; de beeldhouwers waren voornamelijk A. De Cock; sommige beelden zijn echter van G. Kerricx de jonge en G. Kerricx de oude, van J.

eindigt het stabat mater meet

De opstelling der beelden kan in vier groepen worden ingedeeld: De bouwvallig geworden Calvarieberg werd in voorlopig hersteld. De toren bevindt zich aan de zuidkant in de hoek gevormd door kruisbeuk en koor. De eerste travee van het schip sluit aan bij voornoemde doorgang naar de Veemarkt aan de zuidkant, en geeft aan de noordkant toegang tot het voormalige kloosterpand. De eerste koortravee heeft een deur aan de noordkant die uitgeeft op een overwelfde doorgang naar het kloosterpand, de sacristie en de voormalige fruithof van het klooster, heden tuin en kerkingang; via deze doorgang bereikt men eveneens de in tegen de noordkant van het koor aangebouwde dienstgebouwen: Aan de overzijde van de eerste koortravee geeft een deur toegang tot de toren en tot vier magazijnen.

Het interieur van de kerk biedt een sterke dieptewerking die gevolg is van het smalle transept en het zeer diep gebouwde koor.

Het schip heeft een lengte van 38,32 meter en een breedte van 12,25 meter, het koor meet 55,72 meter op 11,13 meter; de kruisbeuk is 11,60 meter lang en 12,30 meter breed en de bij de kruisbeuk aansluitende kapel meet 6,76 meter op 5,96 meter. Van deze kapitelen vertrekken langs de middenbeuk drie schalken die eindigen op bladkapitelen met laat-gotische dekplaten, waarop de ribben der 25 meter hoge kruisribgewelven neerkomen. Het triforium is herleid tot een vrij hoge borstwering met laat-gotische tracering en met aan beide kanten diensten, waardoor het meer loskomt van de wand van het middenschip.

De twee zijbeuken met vierkante trav. Het licht valt binnen langs zeven vierdelige vensters in de zuidelijke zijbeuk en langs de hooggeplaatste vierdelige vensters van de middenbeuk, die aanzetten ter hoogte van de bovenste kapitelen; de noordelijke zijbeuk heeft slechts een venster aan de westzijde.

In de eerste travee het binnenportaal met twee rondboogdeuren, waarboven het doksaal rustend op dubbele Ionische zuilen; aan beide kanten een houten portaal met toegang tot de zuidvleugel van het pand en tot de Calvarieberg. Aan de kruisbeuk lopen de hoekpijlers van de middenbeuk en koor door tot aan de aanzet van de spitse gordelbogen die de ster- en netgewelven met hangende sluitstenen van de kruising en van de transeptarmen dragen. Het zuidelijk transept wordt verlengd met de Heilige Kruiskapel, afgedekt met kruisribgewelven ter hoogte van de zijbeuken van het schip.

Het licht valt binnen langs drieledige spitsboogvensters met laat-gotisch maaswerk en langs de drieledige spitsboogvensters van de Heilige Kruiskapel. De westgevel werd geheel herwerkt in het vierde kwart van de 19de eeuw, min of meer in overeenstemming met de anonieme gravure uit de 17de eeuw die de toestand weergeeft voor de brand van Na die brand werd het schip afgedekt met een schilddak en werd de westgevel afgesloten met een eenvoudige daklijst.

Pogingen worden ondernomen om een Engelse Opera op te richten. Giuseppe Verdi verhuist naar Parijs, waar hij de volgende twee jaar zal blijven. Een jaar later sluit de instelling haar deuren, ten gevolge van revolutionaire gebeurtenissen. Macbeth b Adolf Bernhard Marx: Enkel in Parijs worden de opstanden niet onderdrukt: Johan De Stoop wordt organist aan de Sint-Gilliskerk.

Charles-Louis Hanssens [jeune] wordt directeur van het orkest van de Munstchouwburg en leraar aan het Conservatorium. Albert Grisar keert terug naar Parijs.

Hugues de Zomerghem Gent, 23 maart p Albert Grisar: Giuseppe Mazzini en Garibaldi roepen in Rome de republiek uit.

Een Bezoek aan de Philippijnsche Eilanden by John Bowring - Free Ebook

In Saksen komt een volksopstand die in Dresden bloedig wordt neergeslagen. Hongarije verklaart zichzelf onafhankelijk, maar wordt nog in hetzelfde jaar onderdrukt door Oostenrijk. Constantin Bender wordt op 26 januari soloklarinettist van het 1ste linieregiment. Madeleine Brussel, 8 december b Adolphe Samuel: Richard Wagner vlucht voor de revolutie in Dresden en wordt in Weimar geholpen door Liszt. Te Deum p Franz Liszt: Luisa Miller b Richard Wagner: In Engeland breekt een cholera-epidemie uit.

De Engelse regering kent aan haar Australische kolonies een grote mate van autonomie toe. De Amerikaanse president Taylor overlijdt en wordt opgevolgd door Millard Fillmore. De Britse archeoloog Layard voltooit de blootlegging van de Assyrische paleizen in Babylon en Niniveh. Adolf Bernhard Marx richt de Berlijnse Musikschule op. Louis Bonaparte organiseert een staatsgreep om de grondwet te wijzigen. De opstanden die uitbreken worden onderdrukt. Voor de Londense Great Exhibition de eerste wereldtentoonstelling wordt het prestigieuze Crystal Palace opgetrokken.

Herman Melville schrijft Moby Dick. Charles-Louis Hanssens [jeune] wordt dirigent van het orkest van de Muntschouwburg. Het koorwerk L'invocation van Martin-Joseph Mengal wordt uitgevoerd, twee dagen na de dood van de componist. Parijs, 19 februari p Adolphe Samuel: Rigoletto b Richard Wagner: Oper und Drama Wereld: Frankrijk herintroduceert de perscensuur.

Opening van het door tsaar Nicolaas gestichte Hermitagemuseum in Sint-Petersburg. Harriet Beecher Stowe publiceert Uncle Tom's cabin.

eindigt het stabat mater meet

Gent - 7 februari: Franz Liszt organiseert een Berlioz-festival. Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich.

Klara Late Night

Von den ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart b Wilhelm von Lenz: Beethoven et ses trois styles Wereld: Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk overleeft een moordaanslag. Turkije verklaart de oorlog aan Rusland. Een Russisch vlooteskader verslaat in de Zwarte Zee de Turkse vloot. De tweede wereldtentoonstelling vindt gelijktijdig plaats in New York en Dublin. Brussel - 22 augustus: Joseph Callaerts wordt plaatsvervangend organist in de Kathedraal.